کنترل پاتولوژیک

معرف PT در انجام تست انعقادی PT یا Prothrombin Time (زمان پروترومبین) استفاده می شود. تست PT جهت بررسی فاکتورهای انعقادی مسیر خارجی و مشترک و مشکلات انعقادی و نیز برای افرادی که داروهای ضد انعقاد (مانند وارفارین) مصرف میکنند درخواست می شود.

16 نفر در حال مشاهده محصول هستند

قیمت محصول:​

260,000 تومانطاقه

معرف PT در انجام تست انعقادی PT یا Prothrombin Time (زمان پروترومبین) استفاده می شود. تست PT جهت بررسی فاکتورهای انعقادی مسیر خارجی و مشترک و مشکلات انعقادی و نیز برای افرادی که داروهای ضد انعقاد (مانند وارفارین) مصرف میکنند درخواست می شود.

برای انجام این تست ابتدا باید معرف PT را از یخچال خارج کرده تا به دمای اتاق برسد. ویال را به مدت ده دقیقه روی روتاتور قرار میدهیم تا مواد داخلش باهم ترکیب شوند.

نمونه ی مورد استفاده برای انجام تست PT پلاسما است که در لوله های مخصوص PT-PTT جمع آوری می شود. ضد انعقاد مناسب جهت انجام تست PT.PTT سیترات می باشد.

روش انجام دستی تست PT:

✔️ نور مستقیم چراغ را روی بن ماری تنظیم میکنیم.
✔️ مقدار 200 لاندا معرف PT را درون لوله میریزیم و چند دقیقه درون بن ماری37 قرار میدهیم.
✔️ لوله باید 5 دقیقه داخل بن ماری بماند.
✔️ 100 لاندا پلاسما را داخل لوله ریخته و بلافاصله با کرنومتر تایم میگیریم.
✔️ تا 10 ثانیه بگذارید لوله داخل بن ماری بماند.
✔️ بعد از گذشت 10 ثانیه لوله را خارج کرده و انعقاد را بررسی میکنیم. انعقاد ابتدا ضعیف و مانند تار عنکبوت است و فورا قوی تر میشود.

✔️ کرنومتر را بلافاصله بعد از دیدن انعقاد متوقف کرده و زمان را برحسب ثانیه گزارش میکنیم. میزان INR نیز از روی جدول و بر حسب زمان انعقاد ازمایش شده بدست می آید.

برند

Heamostica

کاربرد

تست انعقادی PT

نوع

ویال لیوفیلیزه